Zeleninkové škôlky a školy

 

 

 

 

 

 

Škôlky a školy, ktoré sa už zapojili do zeleninkového dobrodružstva:


SÚKROMNÉ DETSKÉ CENTRUM S PEDAGOGIKOU MARIE MONTESSORI

Mesto: Pezinok

Kontakt: 0902 661 551, veronika@jasletrpaslík.sk
Web: www.jasletrpaslik.sk

 

DETSKÉ CENTRUM MIMI A MONTY

Mesto: Pezinok

Kontakt: 0903 956 380, 0903 255 943, info@dcmimiamonty.sk 
Web: www.dcmimiamonty.sk

 

MATERSKÁ ŠKOLA P.O.HVIEZHOSLAVA

Mesto: Veľké Kapušany

Kontakt: 56/6382761,  mspoh@centrum.sk
Web: mspoh.vkapusany.sk

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU "SMELÝ MRAVČEK"

Mesto: Hiadeľ

Kontakt: 048/4191119, skolahiadel@gmail.com
Web: mshiadel.webnode.sk

 

MATERSKÁ ŠKOLA "VESELÝCH MEDVEDÍKOV

Mesto: Moravany

Kontakt: 056/6488158, msmoravany319@gmail.com
Web: www.ms-moravany.estranky.cz

 

MS VrbovMATERSKÁ ŠKOLA "ZVEDAVÉ SLNIEČKO"

Mesto: Vrbov

Kontakt: 052/4592124, 0911 909 234, msvrbov@gmail.com
Web: www.ms.obecvrbov.sk